Help Cultivate The Alchemical Garden: An Edible Garden and Art Park at Newburyport’s Rail Trail

The Alchemical Garden site February 2010

GAL is turning a desolate  field of weeds into a visually compelling garden that will educate and engage the community for years to come. Located on a 160′ x 25′ site near the south entrance  of  Newburyport’s Clipper City Rail Trail, the Alchemical Garden is a richly layered evolving art and horticulture experience  that is accessible on many different levels to the public.

Alchemical Garden Plot plan

Alchemical Garden is designed to become a model for a sustainable, interactive public garden through the use of symbiotic, low maintenance plantings and recycled materials.

The ancient discipline of Alchemy marries art and science and is famously known for transforming a common material into gold.  The Alchemical Garden will lead the community to transform on a number of levels :

Alchemical Garden with Spring Wheat "Crop Circles" June, 2011

BUILD COMMUNITY:  The Garden creates a gathering space for individuals to form a more intimate relationship with their community.  The space is designed with visual features and seating areas to compel passers-by to pause, reflect, and have a multi-sensory interactive experience ( sight, smell, touch, taste, smell) with the garden and the community.

Read the rest of this entry

Pożyczki – Pożyczka pko bp-pożyczki dla bezrobotnych

Pomimo tego, że renciści nierzadko nie używają komputera, są grupą odbiorców do których często skierowane są oferty chwilówek internetowych.

Absolutne minimum formalności na pewno będzie zachęcające dla ludzi którzy myślą pożyczeniu pieniędzy. Pieniądze pojawiają się na koncie w większości przypadków w przeciągu kilku godzin od zawnioskowania o przyznanie pożyczki.


Ogłoszenia finansowe:
Poszukuję pożyczki


Większość firm wypłaca pierwszą chwilówkę za darmo. Dobrym pomysłem jest dokładnie zapoznać z wieloma różnymi ofertami.

Czy bać się banków online?

Między usługami internetowymi znajdują się bankowość internetową. Polacy często boją banków internetowych. Czy jednak mają słuszność?

Aktualnie coraz więcej życia przenosimy do internetu oraz nie da się tego uniknąć. Również gdy idziemy do tradycyjnego banku nasze dane są zapisane w komputerze.

Banki online wiele umożliwiają na przykład prościej możemy zaopatrywać się online.

Również wiele usług bankowych jest tańszych w porównaniu do banku tradycyjnego. Dodatkowo, iż prościej o dostęp do usług bankowych.

W momencie wystrzału korków od szampana weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 30 s…

Blogowanie o pozyczkach

W momencie wystrzału korków od szampana weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych dotyczących kwestii opłat interchange. W założeniach ustawodawcy, nowelizacja ustawy miała przyczynić się do rozwoju obrotu bezgotówkowego poprzez wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji przy pomocy kart płatniczych. Jednak forma i skala ingerencji ustawodawczej nie dość, że nie spełniła zakładanego celu, to per saldopogorszyła sytuację konsumentów.

Banki już od pewnego czasu reorganizowały swoje linie biznesowe próbując zrekompensować sobie obniżone wpływy z tytułu opłat interchange. Wydawało się, że podpisanie w październiku 2013 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o usługach płatniczych zamknęło kwestię obniżenia opłat interchange. Jednak za sprawą wypowiedzi przewodniczącego senackiej komisji budżetu i finansów publicznych – Kazimierza Kleina (PO, temat rozpalił na nowo wszystkie strony.

 

W jednym z wywiadów przewodniczący zaznaczył, że jeżeli w związku z ustawową obniżką opłat interchange banki będą obciążać klientów innymi kosztami, ustawodawca może wprowadzić zmiany, które temu zapobiegną. Teoretycznie kolejna (regulacyjna obniżka w cieniu zbliżających się wyborów samorządowych (2014 i parlamentarnych (2015 wydaje się wielce prawdopodobna. Czy w sytuacji zmaterializowania się następnej nowelizacji ustawy banki będą miały możliwość zasypania kolejnych zmniejszonych przychodów? Poniżej przedstawiamy wybrane obszary na podstawie analiz i obserwacji PBC Consulting, które banki mogą próbować zmodyfikować w celu zrekompensowania sobie kolejnej obniżki stawki interchange:

 

1. obszar rachunków:
a podwyższenie miesięcznej opłaty za prowadzenie ROR (w przypadku klientów indywidualnych lub rachunku bieżącego/pomocniczego (w przypadku klientów biznesowych,

b podwyższenie opłaty za przelew/wypłatę zrealizowany z ROR lub rachunku bieżącego /pomocniczego,

c wprowadzenie/podwyższenie miesięcznej opłaty za prowadzenie konta oszczędnościowego
(w przypadku klientów indywidualnych lub rachunku lokacyjnego (w przypadku klientów biznesowych.

 

2.obszar kart:
a wprowadzenie/podwyższenie opłat za użytkowanie kart,

b wprowadzenie mechanizmów zachęcających do regularnego/częstszego płacenia kartą poprzez zwiększanie kwot transakcji bezgotówkowych skutkujących nienaliczeniem opłaty miesięcznej za korzystanie z karty,

c wprowadzenie opłat za korzystanie (wypłatę/wpłatę z bankomatów,

d wprowadzenie/podwyższenie opłat związanych z użytkowaniem karty m.in.:

-zastrzeżeniem karty w przypadku zagubienia/kradzieży,

-zmianą PIN-u do karty,

-przekroczeniem dozwolonego limitu karty,

-Ubezpieczeniem opcjonalnym karty.

 

3.obszar pozostałych czynności bankowych związanych z rachunkami i kartami:
a podwyższenie opłaty za przelew/wypłatę zrealizowaną z konta oszczędnościowego lub rachunku lokacyjnego,

b zniesienie/zmniejszenie liczby nieobciążonych opłatą przelewów/wypłat zrealizowanych z konta oszczędnościowego lub rachunku lokacyjnego,

c zmiana sposobu kształtowania oprocentowania dla środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych lub rachunkach lokacyjnych, poprzez premiowanie nowych środków,

d zwiększenie skali miesięcznych wpływów na rachunek, od których oferowane jest zwolnienie z opłaty za konto,

e podwyższenie opłaty za zlecenie stałe, polecenie zapłaty etc.

 

W ocenie PBC banki w pierwszej kolejności będą starały się ruszyć opłaty związane z kartami (zwłaszcza za użytkowanie karty oraz opłaty związane z obrotem gotówkowym. Za ruszeniem opłat tych pozycji przemawia ich stosunkowo jeszcze niska cena (wprowadzenie lub podwyżka nie będą aż tak odczuwalne. W ramach potencjalnych obszarów do modyfikacji celowo nie została zamieszczona propozycja okrojenia moneybacku, bowiem w projektowanej nowelizacji ustawy o CIT i PIT Ministerstwo Finansów zaproponowało opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń otrzymywanych przez klientów banku. W przypadku implementacji do porządku prawnego proponowanego rozwiązania przesądzona jest likwidacja usługi moneybackuprzez banki.

 

Rok 2014 będzie drugim rokiem z rzędu, w którym banki będą musiały przez większość czasu prowadzić działalność w otoczeniu niskich stóp procentowych (szacunki PBC wskazują na listopad, jako potencjalny moment zaostrzania polityki monetarnej. W tych niesprzyjających warunkach banki będą zmuszone dodatkowo prowadzić walkę cenową na depozyty i lokaty. Wynik jaki banki osiągną będzie w dużej mierze zależał od sposobu modyfikacji polityk cenowych – z jednej strony zapewniających pokrycie strat z interchangei niskich stóp, z drugiej zaś strony nieodstraszających klientów.

 

Professional Benchmark Consulting

Pko kredyt hipoteczny Ogłoszenia

PKO BP Mini Ratka – Tani kredyt bankowy-pozyczki na swieta

PKO Bank Polski modyfikuje pożyczkę Mini Ratka.

Od 20 lutego kredytobiorca zdoła otrzymać finansowanie nawet do 150 000 zł na jakikolwiek cel. Również na spłatę innych kredytów. Wielkość oprocentowania zaczyna się od 9,99 proc. w skali roku.

Max Pożyczka osiągalna dla stałych klientów, jak i nie korzystających do tego czasu z propozycji kredytowej Banku. Oprócz zwiększenia kwoty kredytu Bank proponuje dodatkowo niższe oprocentowanie przy wyższych kwotach kredytu – dla kwot powyżej 30 000 zł oraz powyżej 100 000 zł.

Interesujące warunki cenowe dostaną konsumenci, którzy posiadają aktywa płynne mogące stanowić gwarancję pożyczki. Formalności zawężone zostały do minimum. Odbiorca może uzyskać pożyczkę bez zabezpieczeń nawet do 30 000 zł, a bez zgody współmałżonka do 15 000 zł.

Nowością jest także propozycja pożyczki umożliwiająca klientowi scalanie zobowiązań kredytowych w jedną niższą ratę.

Pożyczka na dowód

PKO BP Mini Ratka – Pożyczki gotówkowe online-kredyt na oświadczenie

PKO Bank Polski zmienia pożyczkę Mini Ratka.

Od 20 lutego klient ma możliwość otrzymać finansowanie nawet do 150 000 zł na dowolny cel. Również na spłatę innych zobowiązań. Wielkość oprocentowania zaczyna się od 9,99 proc. w skali roku.

Max Pożyczka osiągalna dla stałych użytkowników, jak i nie korzystających jak dotąd z propozycji kredytowej Banku. Oprócz zwiększenia kwoty kredytu Bank proponuje też niższe oprocentowanie przy wyższych sumach pożyczki – dla kwot powyżej 30 000 zł oraz powyżej 100 000 zł.

Atrakcyjne warunki cenowe otrzymają użytkownicy, którzy posiadają aktywa płynne mogące stanowić gwarancję kredytu. Formalności ograniczone zostały do minimum. Klient może dostać pożyczkę bez zabezpieczeń nawet do 30 000 zł, a bez zgody współmałżonka do 15 000 zł.

Nowością jest także propozycja kredytu umożliwiająca klientowi zespolenie zobowiązań kredytowych w jedną niższą ratę.

Pożyczka na dowód

PKO BP Mini Ratka – Porównanie ofert kredytowych-skok pożyczki

PKO Bank Polski zastępuje pożyczkę Mini Ratka.

Od 20 lutego kredytobiorca zdoła zdobyć finansowanie nawet do 150 000 zł na dowolny cel. Też na spłatę innych pożyczek. Wysokość oprocentowania zaczyna się od 9,99 proc. w skali roku.

Max Pożyczka przystępna dla stałych konsumentów, jak i nie korzystających dotychczas z oferty finansowej Banku. Oprócz zwiększenia sumy zobowiązania Bank proponuje także niższe oprocentowanie przy wyższych sumach kredytu – dla kwot powyżej 30 000 zł oraz powyżej 100 000 zł.

Atrakcyjne warunki cenowe zdobędą konsumenci, którzy posiadają aktywa płynne mogące stanowić gwarancję zobowiązania. Formalności okrojone zostały do minimum. Użytkownik może zdobyć pożyczkę bez zabezpieczeń nawet do 30 000 zł, a bez zgody współmałżonka do 15 000 zł.

Nowością jest też oferta kredytu umożliwiająca klientowi łączenie zobowiązań kredytowych w jedną niższą ratę.

Pożyczka na dowód

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzo…

Blog kredytowy

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX.

 

Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku uzależnionego od wzrostu notowań indeksu akcji niemieckich DAX. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 29 listopada br.

 

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG
w Londynie.

 

Certyfikaty strukturyzowane mogą być alternatywą dla bezpośredniej inwestycji na rynku akcji niemieckich. Zgodnie ze scenariuszem produktu, jeśli w okresie jego trwania, wartość notowań indeksu DAX nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 120 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 6 grudnia 2012 r., stopa zwrotu
z certyfikatów będzie równa wzrostowi notowań indeksu DAX i może wynieść maksymalnie do 20 proc. w skali 18 miesięcy. Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 120 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości z przedziału od 3,5 do 4,5 proc. (ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji.

 

Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 120 proc. swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego wartość notowań indeksu DAX znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

 

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc., przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów.

 

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX do notowania
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Podstawowe parametry Certyfikatów Bonus powiązanych z platyną:

Forma prawna: certyfikat

Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

Waluta: PLN

Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu
w wysokości do 0,5 proc. ceny emisji

Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów

Aktywo bazowe: indeks akcji niemieckich DAX

Zysk z inwestycji: 100 proc. partycypacji w potencjalnym wzroście notowań indeksu nawet do wysokości 20 proc. w ciągu 18 najbliższych miesięcy

Bonus: 3,5 4,5% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji

Bariera: 120% poziomu początkowego

Zapadalność: 18 miesięcy

Okres subskrypcji: do 29 listopada 2012 r.

Planowana data emisji: 6 grudnia 2012 r.

Dzień ustalenia poziomów początkowych: 6 grudnia 2012 r.

Dzień ustalenia poziomów końcowych: 6 czerwca 2014 r.

Dzień zapadalności: 13 czerwca 2014 r.

Ochrona 100 proc. zainwestowanego kapitału (pomniejszonego o opłatę subskrypcyjną w dniu zapadalności niezależnie od poziomu indeksu DAX

Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

Artykuły o kredytach

Pomysły na akcję marketingową wspierającą uruchomienie wirtualnego ba…

Blogi o kredytach

Pomysły na akcję marketingową wspierającą uruchomienie wirtualnego banku Alior Sync można zgłaszać do 11 marca br. Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 złotych.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pomysłu akcji marketingowej, promującej uruchomienie Alior Sync. Uczestnicy mogą wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne, a najlepsze pomysły mają szansę na realizację.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury, które oceni prace według następujących kryteriów:

innowacyjność koncepcji – wyjście poza standardowe i powszechnie stosowane rozwiązania,
stopień, w jakim proponowana akcja może zaangażować potencjalnych klientów Alior Sync i zachęcić ich do skorzystania z usług banku,
forma, kompleksowość i jakość prezentacji pomysłu.

 

Projekty akcji marketingowych należy przesyłać na adres konkurs@sync.pl. Zgłoszenia powinny zawierać szczegółowy opis akcji marketingowej, przygotowany w dowolnej formie. Wszelkie wizualizacje, przykłady, szacunki bądź filmy video związane ze zgłaszanym pomysłem pozytywnie wpłyną na ocenę projektów.  

 

Więcej informacji o tym, jaki będzie bank Alior Sync, oraz szczegółowe zasady konkursu, dostępne są na stronie www.sync.pl.

Źródło: Alior Bank

Artykuły o kredytach

Już od 21 stycznia w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK oznaczonych logo Kredyt Ba…

Blogowanie o pozyczkach
Już od 21 stycznia w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK oznaczonych logo Kredyt Bank są dostępne Fundusze Inwestycyjne Arka. Rozpoczęcie dystrybucji Arki w placówkach Banku Zachodniego WBK oznaczonych logo Kredyt Bank to kolejny krok na drodze do unikacji oferty połączonego banku.

 

Głównym kanałem sprzedaży funduszy Arka jest Bank Zachodni WBK. Ponadto fundusze Arka są dostępne w sieciach zewnętrznych – bankach i domach maklerskich bezpośrednio oraz w ramach produktów ubezpieczeniowych typu unit-linked.

 

Jestem przeświadczony, że rozszerzenie sieci dystrybucji o kolejne placówki dodatkowo podniesie efektywność sprzedaży funduszy Arka oraz niewątpliwie zwiększy ich dostępność, zwłaszcza we wschodnich rejonach Polski- powiedział Jacek Marcinowski prezes BZ WBK TFI SA.

 

Dla klientów oddziałów Banku Zachodniego WBK oznaczonych logo Kredyt Bank będą dostępne 2 fundusze parasolowe, tj. Arka BZ WBK FIO – jeden z największych funduszy na polskim rynku oraz przeznaczona dla zamożnych klientów Arka Prestiż SFIO. W sprzedaży znajdą się także programy systematycznego oszczędzania: Moja Przyszłość i Pewny Start Dziecka, IKE oraz program optymalizujący inwestycje w fundusze akcyjne- Arka Optima.

Więcej informacji o Funduszach Arka na serwisie arka.pl.

Źródło: BZ WBK

Blogowanie o pozyczkach

W Zachodniopomorskim ruszyła budowa pierwszego domu energooszczędnego z dopłatą Narodow…

oferty pożyczek prywatnych

W Zachodniopomorskim ruszyła budowa pierwszego domu energooszczędnego z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszego kredytu z dofinansowaniem udzielił BOŚ, na następne liczą banki spółdzielcze: BPS oraz SGB. Propozycje czterech kolejnych banków współpracujących z NFOŚiGW pojawią się do końca roku.

Getin Noble Bank zapowiada, że kredyty z dopłatami na proekologiczne nieruchomości uruchomi przed październikiem, a BZ WBK, DB PBC i Nordea najpóźniej w czwartym kwartale. Banki szacują, że kredyty z dopłatami Funduszu, których udzielanie zaplanowane jest do końca 2018 r. będą warte około 2,5 mld zł. Stanowi to ok. 7 proc. rocznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Wywołana dopłatami akcja kredytowa na budownictwo energooszczędnego nie wstrząśnie rynkiem, ale już rozbudziła spore zainteresowanie potencjalnych klientów. Od dopytujących o szczegóły pracownicy BOŚ odbierają tygodniowo już ok. 50 telefonów. Zarówno do BOŚ jaki BPS i SGB zgłaszają się jednak głównie osoby, które już postawiły dom, lub są w trakcie budowy i chcą zmodyfikować budynek, tak aby uzyskać dofinansowanie. Niestety nie jest to możliwe. Aby otrzymać dopłatę NFOŚiGW już na etapie projektu konieczna jest konsultacja ze wskazanym przez Fundusz i banki ekspertem. Przy czym nie wystarczy, że projekt zapewni energooszczędność budynku, ale musi też spełniać wyznaczone przez NFOŚiGW wymagania. I tu pojawiają się pierwsze zastrzeżenia. Zdaniem Konrada Płochockiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Fundusz niepotrzebnie poza celem w postaci niskiego zużycia energii, precyzyjnie wskazał też sposób w jaki do tego celu należy dojść. – Na polskim rynku są firmy, które świetnie radzą sobie z inwestycjami energooszczędnymi, ale wiele z nich stosuje nieco inne metody i niż te opisane w programie dopłat – dodaje Konrad Płochocki. Dyrektor PZFD jest przekonany, że nadmierna szczegółowość, to spora wada z punktu widzenia firm budowlanych jak i klientów. Wynikający z tego kłopot pojawia się już na etapie projektu, bo nie będzie to mógł być wyłącznie projekt domu energooszczędnego o wymaganych parametrach energetycznych, lecz dokument uwzględniający narzucony system budowy. Fundusz tłumaczy, że zaproponował sprawdzone rozwiązania tak, aby klientom oszczędzić ewentualnych rozczarowań i nie otrzymania dopłaty.

 

Najczęściej klienci będą sięgać po 30 tys. zł

A o co w ogóle toczy się batalia? Zgodnie z planami NFOŚiGW:

Dla budynków jednorodzinnych, energooszczędnych ze zużyciem energii nie większym niż 40 kWh/m2 w ciągu roku, w grę wchodzi otrzymanie 30 tys. zł, a dla domów pasywnych ze zużyciem energii nie większym niż 15 kWh/ m.kw. w ciągu roku – 50 tys. zł. Warunek to zaciągnięcie kredytu co najmniej w wysokości dopłaty i zakończenie budowy w ciągu maksymalnie trzech lat od podpisania umowy kredytowej. Dotacje nie zależą od wielkości, ani kosztu domu, czy mieszkania;

Dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych będzie to w zależności od standardu odpowiednio 11 lub 16 tys. zł.

Inwestycji ekologicznych w mieszkania, praktycznie prawie nie ma, o budowa domu pasywnego to z kolei bardzo ambitne przedsięwzięcie, stąd oczekiwania, że klienci najczęściej będą decydować się na budowę domu ze zużyciem energii niższym niż 40kWh/m.kw. rocznie. I tym samym sięgać po 30 tys. zł i inwestować w budynek o zużyciu energii 2-3 krotnie niższym niż dom tradycyjny.

 

Po opłaceniu podatku i ekspertów pozostanie 17-21 tys. zł

Otwarte pozostaje pytanie czy warto się dostosowywać do wymogów NFOŚiGW, aby uzyskać dofinansowanie. Korzystający z dotacji muszą się bowiem liczyć z opodatkowaniem otrzymanych pieniędzy, a także dwukrotną opłatą dla ekspertów – weryfikatorów od 0,5 do 2 tys. zł za każdą opinię. Wejście w najwyższą skalę opodatkowania wraz z opłatami weryfikatorów sprawi, że najpopularniejsza dopłata na 30 tys. zł – stopnieje o ok. 13 tys. zł, przy niższych stawkach PIT (18 proc. czy CIT (liniowa 19 proc. będzie to razem z weryfikacją ok. 9 tys. zł mniej.

 

Jak tak pomniejszone dopłaty przekładają się na koszty kredytu? Dla kredytu bez dopłaty na 600 tys. zł, zaciąganego na 30 lat, z marżą 1,8 proc. przy niskiej obecnie stawce WIBOR 3M 2,69 proc. rata kredytu wyniesie blisko 3037 zł. Jeśli klient otrzyma 17 tys. zł dopłaty i pożyczy w banku 583 tys. zł, jego miesięczne obciążenie wyniesie 2951 zł, a przy dopłacie w wysokości 21 tys. zł – 2930 zł. O Ile oczywiście uda się dofinansowanie uzyskać. BOŚ na wszelki wypadek liczy klientom zdolność kredytową na kwotę bez dopłaty.

 

Na pocieszenie można dodać, że poza dopłatą, motywacją do poniesienia większego wysiłku mogą okazać się korzystniejsze warunki kredytowe. Np. BOŚ deklaruje, że udziela kredytów z nieco niższą marżą niż standardowe kredyty mieszkaniowe. Klient może tu liczyć na marżę w granicach 1,7-2,2 p.p., kredyty mogą być udzielone na pełną wartość nieruchomości i okres do 50 lat. Ale czy dopłata i niższa marża pomogą, jeśli trzeba będzie pożyczyć znacznie więcej niż na standardową inwestycję?

 

Nie da się ukryć, że koszty budownictwa ekologicznego wciąż budzą obawy. I w ich rozwianiu bynajmniej nie pomagają rozbieżności ekspertów, gdy część twierdzi, że jest to najwyżej kilka procent droższe przedsięwzięcie niż budowa tradycyjna, inni uważają, że może to być i 30 proc. więcej. Zdaniem przedstawicieli NFOŚiGW można założyć, że dom ze zużyciem energii nie większym niż 40 kWh/m2. w ciągu roku będzie droższy w budowie o ok. 10 proc., a dom pasywny o ok. 20 proc. Fundusz zaznacza też, że nie ma ambicji, aby oferowane przez niego dofinansowanie pokryło całkowicie dodatkowe wydatki. Korzyścią mają być jednak dużo niższe rachunki za eksploatację, a także większa konkurencyjność takiej nieruchomości w momencie sprzedaży.

 

Program NFOŚiGW zaplanowany na lata 2013-2018, przewiduje łączne dopłaty w wysokości 300 mln zł. Fundusz zakłada, że dofinansuje około kilkunastu tysięcy inwestycji. Wysyp kredytów z dopłatą za proekologiczne podejście inwestorów powinien nastąpić już w przyszłym roku.

 

Halina Kochalska, Open Finance

Źródło: Open Finance

Praca dla studentów

Prezes UOKiK – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, wyraziła zgodę na pr…

usługi finansowe pożyczki

Prezes UOKiK – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, wyraziła zgodę na przejęcie przez Vienna Insurance Group kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Polisa-ŻycieSA.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Vienna Insurance Group AG w listopadzie ub. sfinalizowała przejęcie co najmniej 75 proc. i jednej akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie.
 
TUnŻ „Polisa-Życie” zostało założone w 1995 roku. Spółka stale rozwija struktury sieci na terenie całego kraju i posiada  16  Regionalnych Biur Handlowych, 31 Przedstawicielstw i zespół ponad 1000 agentów. W 2011r zatrudniała 123 pracowników. Dynamicznie rośnie udział towarzystwa w rynku ubezpieczeń na życie. W ubiegłym roku przypis składki przekroczył 122  miliony złotych.

Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest wiodącym koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest spółką holdingową prowadzącą działalność m.in. w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego. Na polskim rynku  prowadzi działalność poprzez sześć spółek zależnych zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi – Compensa TU, Benefia TU, InterRisk TU, Polski Związek Motorowy TU  oraz ubezpieczeniami na życie – Compensa TU na Życie , Benefia TU na Życie.

Źródło: Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE”

Praca dla studenta