Help Cultivate The Alchemical Garden: An Edible Garden and Art Park at Newburyport’s Rail Trail

The Alchemical Garden site February 2010

GAL is turning a desolate  field of weeds into a visually compelling garden that will educate and engage the community for years to come. Located on a 160′ x 25′ site near the south entrance  of  Newburyport’s Clipper City Rail Trail, the Alchemical Garden is a richly layered evolving art and horticulture experience  that is accessible on many different levels to the public.

Alchemical Garden Plot plan

Alchemical Garden is designed to become a model for a sustainable, interactive public garden through the use of symbiotic, low maintenance plantings and recycled materials.

The ancient discipline of Alchemy marries art and science and is famously known for transforming a common material into gold.  The Alchemical Garden will lead the community to transform on a number of levels :

Alchemical Garden with Spring Wheat "Crop Circles" June, 2011

BUILD COMMUNITY:  The Garden creates a gathering space for individuals to form a more intimate relationship with their community.  The space is designed with visual features and seating areas to compel passers-by to pause, reflect, and have a multi-sensory interactive experience ( sight, smell, touch, taste, smell) with the garden and the community.

Read the rest of this entry

Z początkiem marca Bank Ochrony Środowiska wprowadził specjalną ofert…

Pożyczka krótkoterminowa

Z początkiem marca Bank Ochrony Środowiska wprowadził specjalną ofertę kredytową pod nazwą EKO Pożyczka. Najnowsza propozycja BOŚ Banku skierowana jest do klientów indywidualnych zainteresowanych zakupem ekologicznych artykułów budowlanych. Specjalna marża dla EKO Pożyczki na okres do 12 miesięcy wynosi 3 proc. i jest ponad dwukrotnie niższa od standardowej oferty banku.

Promocyjny kredyt BOŚ Banku przeznaczony jest m.in. na zakup i montaż takich artykułów budowlanych, jak termoizolacyjne okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (np. gont, dachówka ceramiczna, łupki, kotły centralnego ogrzewania, systemy dociepleniowe, pompy ciepła, rekuperatory czy ekoarmatury.

Marża EKO Pożyczki zależy od okresu kredytowania i wynosi od 3 proc. (w standardowej ofercie co najmniej 8 proc., z kolei prowizja za udzielenie kredytu to 1 proc. z możliwością obniżenia do 0,5 proc. (w standardowej ofercie co najmniej 3 proc.. Minimalna kwota EKO Pożyczki wynosi 5 tys. zł.

– Niskoemisyjne systemy grzewcze, spłuczki dwufunkcyjne czy krany z fotokomórką to rozwiązania, które nie tylko są przyjazne środowisku, ale obniżają też wydatki jakie wiążą się z prowadzeniem domu – mówi Anna Wydrzyńska-Czosnyka, dyrektor zarządzająca Banku Ochrony Środowiska. – Urządzenia te są jednak droższe od ich „standardowych” odpowiedników i często przegrywają z tradycyjną ofertą, szczególnie wtedy, gdy przeprowadzamy finalną kalkulację remontowych wydatków. Dlatego przygotowaliśmy EKO Pożyczkę o obniżonej marży, tak by nowe, „zielone” rozwiązanie były bardziej dostępne – dodaje.

Specjalna oferta EKO Pożyczki adresowana jest do tych klientów, którzy nabędą ekologiczne produkty budowlane w sieci pośredników handlowych, z którymi Bank zawarł umowę. Takimi partnerami mogą być firmy handlowe, dystrybucyjne lub usługowe, które zajmują się produkcją lub montażem artykułów objętych ofertą specjalną. Według danych BOŚ tylko do końca kwietnia sieć ma liczyć minimum 200 partnerów.

EKO Pożyczka to kolejna już propozycja BOŚ Banku dla klientów zainteresowanych dbaniem o środowisko naturalne. Do tej pory mogli oni korzystać między innymi ze Słonecznego EkoKredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych, Kredytu z Dobrą Energią przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Ekologicznego Kredytu Hipotecznego czy preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z NFOŚiGW.

Źródło: BOŚ

Kalkulator kredytu mieszkaniowego

W modelowych portfelach Biura Maklerskiego BGŻ klienci zgromadzili aktywa o wartości pr…

Pożyczka gotówkowa przez Internet

W modelowych portfelach Biura Maklerskiego BGŻ klienci zgromadzili aktywa o wartości przeszło 200 mln zł.

 

Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów korzystających z możliwości inwestycji w BGŻ SFIO oraz w ramach doradztwa inwestycyjnego przekroczyła na koniec listopada 2014 r. wartość 200 mln zł. Usługa profesjonalnego doradztwa w BM BGŻ cieszy się stale rosnącym zaufaniem klientów.

 

Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach BGŻ SFIO wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w subfundusze o niższym ryzyku inwestycyjnym, tym bardziej, że przyniosły one pozytywną stopę zwrotu. Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego inwestują bardziej odważnie.

SUBFUNDUSZ BGŻ SFIO

ZGROMADZONE AKTYWA na koniec listopada 2014

Konserwatywny

168 mln PLN

Stabilny

8,9 mln PLN

Zrównoważony

6,6 mln PLN

Dynamiczny

3,2 mln PLN

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (funkcjonujący jako rozwiązanie parasolowe oferowany jest w blisko 400 oddziałach Banku BGŻ, internetowym BGŻOptima, Centrach Obsługi Produktów Inwestycyjnych oraz przez Internet.

 

Klient wybiera jeden z czterech subfunduszy BGŻ SFIO.

PORTFEL

STOPA ZWROTU od początku działalności funduszu (stan na 28.11.2014 r.

Konserwatywny

3,47%

Stabilny

2,89 %

Zrównoważony

3,37%

Dynamiczny

2,85%

Prezentowane dane obejmują okres od rozpoczęcia działalności funduszu tj. od 15.05.2014 do 28.11. 2014, kategoria BGŻ.

Wszystkie cztery subfundusze BGŻ SFIO są zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i inwestują w jednostki uczestnictwa starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Na podstawie umowy o doradztwo inwestycyjne Biuro Maklerskie BGŻ tworzy modelowe portfele funduszy, które są wykorzystywane w procesie zarządzania aktywami zgromadzonymi przez BGŻ SFIO. Filozofia zarządzania funduszem oparta jest na dwóch filarach: aktywnego zarządzania poprzez dopasowanie składu portfela inwestycyjnego danego subfunduszu do aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz wyboru najlepiej zarządzanych funduszy inwestycyjnych w oparciu o autorski model oceny.

 

- Rynek funduszy wciąż się rozwija i wymaga od klienta samodzielności w podjęciu decyzji inwestycyjnej. W związku z brakiem czasu, a niekiedy również wystarczającej wiedzy potrzebnej do selekcji funduszy spośród setek dostępnych na polskim rynku, klientowi trudno jest podjąć właściwą decyzję inwestycyjną. Eksperci Biura Maklerskiego BGŻ mają taką wiedzę i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Pomagamy klientowi określić akceptowany przez niego poziom ryzyka inwestycyjnego. Następnie udostępniamy dobrze zdywersyfikowany portfel funduszy, jak i alokację aktywów (wybór jednej lub drugiej ich klasy zgodną z naszą oceną sytuacji rynkowej – wyjaśnia Daniel Ścigała, dyrektor Biura Maklerskiego BGŻ. Pozwala to naszym klientom osiągać bardziej stabilne i przewidywalne zyski – dodaje Ścigała. 

BGŻ SFIO jest adresowane nie tylko do klientów z zasobnym portfelem, ale także do tych, którzy nie mają tak dużych środków, aby samodzielnie i efektywnie budować portfel swoich inwestycji, choćby z uwagi na ograniczenia wynikające z minimalnych kwot inwestycji stosowanych w wielu produktach i usługach. Klient, który dysponuje niskimi aktywami otrzymuje w BGŻ usługę, dostępną dotąd tylko dla osób zamożniejszych. Minimalna kwota wpłaty do funduszu wynosi 100 zł. Do 31 grudnia 2014 trwa promocja w trakcie której opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy BGŻ SFIO została obniżona o 50 procent.

 

Klientom z segmentu Premium (Bankowość Osobista w Banku BGŻ dedykowane są modelowe portfele funduszy lub instrumentów giełdowych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

- Usługa w tym modelu została uruchomiona w październiku tego roku. Dostarczamy klientom spersonalizowane raporty inwestycyjne. Jednocześnie uwzględniamy indywidualne preferencje inwestycyjne klienta, w tym preferencje w zakresie aktywów, które mają być objęte usługą - mówi Jolanta Orełko, Ekspert ds. Produktów Inwestycyjnych w BM BGŻ. W ramach świadczenia usługi BM BGŻ stale monitoruje rynek i kontaktuje się z klientem co miesiąc w sprawie jego inwestycji, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową – dodaje Jolanta Orełko.

 

Modelowe portfele giełdowe i funduszowe w ramach doradztwa inwestycyjnego oferowane są z myślą o tych klientach, którzy sami chcą podejmować ostateczne decyzje o inwestycji w dany fundusz, akcje czy obligacje, ale potrzebują konkretnych rekomendacji, które mogą następnie poddać swojej ocenie.

 

Nowe rozwiązania inwestycyjne proponowane w Banku BGŻ spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Więcej informacji dostępnych jest m.in. na stronach Biura Maklerskiego Banku BGŻ:https:www.bgz.pl/indywidualni/inwestycje/

Źródło: Bank BGŻ

Kalkulator wysokości rat

Od 17 grudnia br. Klienci Getin Noble Banku mogą bezpiecznie i sprawnie płacić online …

Szybka pożyczka
Od 17 grudnia br. Klienci Getin Noble Banku mogą bezpiecznie i sprawnie płacić online

z wykorzystaniem bezpośrednich płatności internetowych Paybynet. System, którego operatorem jest KIR, umożliwia dokonywanie płatności za zakupy internetowe przez całą dobę, a także uiszczanie drogą elektroniczną opłat administracyjnych na rzecz urzędów.

Paybynet to usługa przeznaczona przede wszystkim do realizacji płatności za zakupy online. Unikalność autorskiego rozwiązania KIR, w porównaniu z innymi systemami płatności za zakupy
w Internecie polega na tym, że nie wymaga ono zaangażowania pośrednika kierującego przelewy na własne rachunki bankowe.

 

W systemie Paybynet transakcja dokonywana jest bezpośrednio pomiędzy kupującym a sklepem.

- Ten właśnie prosty mechanizm działania usługi przekłada się wprost na szybkość i pewność realizacji przelewu. Dokonana płatność jest nieodwoływalna, a przekazana do sklepu w trybie online informacja o transakcji jest równoważna z gwarancją wpłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzedawca towaru lub usługi może natychmiast przystąpić do realizacji zamówienia, bez oczekiwania na zaksięgowanie środków na koncie – komentuje Artur Wojtczuk, Dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe w KIR.

 

Korzystając z przelewu w systemie Paybynet, klient sklepu internetowego widzi w serwisie transakcyjnym swojego banku gotowy do realizacji, wypełniony formularz przelewu, na który automatycznie przeniesione zostają wszystkie niezbędne dane, co pozwala zabezpieczyć go przed ewentualnymi błędami. – Pieniądze trafiają wprost na rachunek adresata. Taki przelew jest jednoznacznym dowodem dokonania wpłaty, łatwiej zatem o wyjaśnienie wątpliwości w przypadku ewentualnej reklamacji – podsumowuje A. Wojtczuk.

 

Usługa Paybynet to kolejne, innowacyjne rozwiązanie oferowane klientom Getin Noble Banku
w ramach usług bankowości internetowej. – Wielu z naszych klientów to aktywni internauci, którzy chętnie korzystają z możliwości dokonywania zakupów w sieci- mówi Paweł Wawiernia, Dyrektor Departamentu Kart i Płatności Alternatywnych, Getin Noble Bank – Spodziewamy się, że wdrożenie systemu Paybynet w jeszcze większym stopniu usprawni realizację tego rodzaju usług -dodaje.

 

O Paybynet

Paybynet to pierwszy w Polsce system do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych. Umożliwia błyskawiczną realizację przelewów online, przez 24 godziny na dobę. Jest to możliwe dzięki bezpośredniej integracji systemu z bankami i przekazywaniu natychmiastowej informacji o zleceniu przelewu do sklepu internetowego lub urzędu.

Transakcję gwarantuje KIR jako operator systemu rozliczeniowego Elixir. System Paybynet został zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP i jest pierwszym systemem umożliwiającym klientom wnoszenie opłat urzędowych drogą elektroniczną i pozwalającym na generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

 

Źródło: Getin Noble Bank

Kalkulator zdolności kredytowej

Przyjmuje się, że dom o powierzchni użytkowej w przedziale 100-140 mkw. jest wystarcza…

 Przyjmuje się, że dom o powierzchni użytkowej w przedziale 100-140 mkw. jest wystarczający dla 4-osobowej rodziny. Czy zatem górna granica maksymalnej powierzchni 100 mkw. zakładana w programie Mieszkanie dla Młodych jest odpowiednia?

Program Mieszkanie dla Młodych od momentu zapowiedzi ewoluował w stosunku do pierwotnych założeń. W swojej wczesnej fazie projekt ustawy nie uwzględniał budowy domu, a jedynie lokale z rynku pierwotnego do 75 mkw. Sejmowa podkomisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem ustawy o Mieszkaniu dla Młodych, zaproponowała niedawno kilka istotnych poprawek, między innymi włączenie do programu możliwości zakupu i budowy domu jednorodzinnego nieprzekraczającego powierzchni 100 mkw. oraz podniesienie limitów cen mieszkań i domów kwalikujących się do programu. Średni wskaźnik odtworzeniowy został powiększony o 10 proc. w stosunku do pierwotnych założeń.

 

Na ustach wielu komentatorów pojawiło się zatem pytanie, czy 100 mkw. to wystarczający metraż dla modelowej 4-osobowej rodziny z zapatrywaniami na kolejne dziecko, kiedy w przypadku Rodziny na Swoim było to aż 140 mkw.?

 

Zgodnie z analizą raportów BGK, dotyczących funkcjonowania programu Rodzina na Swoim, pomysł dołączenia do programu domów jednorodzinnych wydaje się trafny. W pierwszym roku funkcjonowania Rodziny na Swoim, kredyt na budowę domu wzięło aż 35 proc. beneficjentów tego programu. W latach 2007-2013 łączna liczba kredytów zaciągnięta na budowę domów wyniosła blisko 36000, co daje około 20 proc. wszystkich kredytów.

Wg analizy przeprowadzonej przez serwis MieszkanieDlaMlodych.pl, osoby kupujące gotowe projekty domów można podzielić na dwie grupy:

inwestorów, którzy stawiają przede wszystkim na funkcjonalność i wygodę, a co za tym idzie na reprezentacyjność budynku, zainteresowanych najczęściej projektami o powierzchni 130-160 mkw. i więcej,

inwestorów, którzy przede wszystkim biorą pod uwagę parametry energooszczędności i koszty utrzymania/funkcjonowania domu w terminie późniejszym, czyli domki małe i tanie w utrzymaniu, w przedziale do 100 mkw., najczęściej parterowe

- Od kilku lat odchodzi się od trendu dużych, bryłowatych domów, które często mają powierzchnię większą niż 200 mkw. Małe domki zyskują coraz większą popularność dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym. Koszty związane z budową domu uzależnione są od cen materiałów budowlanych, jednak aktualnie przyjmuje się stawkę 2500 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej do stanu deweloperskiego dla domów tradycyjnych. Im wymyślniejsza konstrukcja, tym wyższe koszty. Należy jednak pamiętać, że budując systemem gospodarczym koszty można obniżyć nawet do 30 proc.-komentuje Agnieszka Józefiak z serwisu Dom.pl

 

Portal MieszkanieDlaMlodych.pl przeprowadził sondę, w której respondenci odpowiedzieli na pytanie: Czy według ciebie 100 mkw. powierzchni użytkowej to wystarczający metraż domu?Z przeanalizowanych odpowiedzi wynika, że dla 47 proc. ankietowanych 100 mkw. jest zadowalające, 30 proc. było zdania, że zaproponowany przez rząd metraż jest niewystarczający, zaś 23 proc. nie miało zdania na ten temat.

Jednoznaczna ocena założeń programu Mieszkanie dla młodych w zakresie proponowanej powierzchni 100 mkw. jest trudna, gdyż podlega mocno subiektywnym ocenom. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb mieszkańców domu. Jednak można pokusić się o stwierdzenie, że o ile nie mamy potrzeby posiadania dwóch gabinetów, pokoi gościnnych i wielkich sypialni, taki metraż w zupełności powinien wystarczyć młodej rodzinie.

Autor: Alicja Wasilewska, analityk portalu MieszkanieDlaMlodych.pl

Zdolność kredytowa

Polskie firmy coraz częściej inwestują swoje środki. Do tej pory robiło to tylko ok. 15…

Porównanie kredytów

Polskie firmy coraz częściej inwestują swoje środki. Do tej pory robiło to tylko ok. 15 proc. przedsiębiorstw, jednak odsetek ten będzie rósł. Świadczy o tym coraz większe zainteresowanie inwestycjami w grunty oraz w badania i rozwój. Zwłaszcza w tym drugim obszarze przedsiębiorcy mogą liczyć na duże zachęty ze strony UE. 

– Ogólnie firmy w Polsce inwestują bardzo mało środków. 14-16 proc. firm nie inwestuje w ogóle. Jeszcze mniej przedsiębiorstw inwestuje w działania o charakterze innowacyjnym. Stąd bardzo duża część naszych instrumentów, czy to w latach 2007-2013, czy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, współfinansuje inwestycje realizowane przez przedsiębiorców tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Jak przypomina Lublińska-Kasprzak, w poprzedniej perspektywie budżetowej UE w latach 2007-2013 dofinansowanie otrzymało wiele inwestycji infrastrukturalnych. Część z nich przeprowadziły jednostki badawcze i firmy zainteresowane prowadzeniem działalności innowacyjnej. Powstawały m.in. centra badawcze. W obecnej perspektywie nacisk kładziony będzie przede wszystkim na jak najlepsze wykorzystanie tej infrastruktury.

 

Prezes PARP za sukces we wdrażaniu funduszy unijnych otrzymała tytuł Finansisty Roku 2014, przyznawany przez Gazetę Finansową. Agencja odpowiada za ok. 3 proc. wydatków inwestycyjnych w Polsce.

 

Lublińska-Kasprzak zwraca uwagę na to, że fundusze unijne są dla przedsiębiorców bardzo dużą zachętą. Chociaż zwykle nie finansują całej inwestycji, to zachęta w postaci najczęściej 50-proc. dopłaty skłania firmy do wydania większej kwoty z własnych środków.

 

– Ta infrastruktura publiczna, która powstała, będzie teraz wykorzystywana w kolejnych latach do wspierania przedsiębiorców i budowania tego potencjału innowacyjności. Przygotowaliśmy między innymi specjalny program w ramach Polski Wschodniej, który ma się przyczynić do tego, że ta infrastruktura zostanie zapełniona przez innowacyjnych przedsiębiorców tłumaczy Lublińska-Kasprzak.

 

Zwiększone zainteresowanie inwestycjami widać jednak nie tylko w obszarze badań i rozwoju. Firmy cały czas potrzebują nowych gruntów. W 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 25 proc. więcej terenów niż rok wcześniej. Sprywatyzowanych zostało 128 tys. hektarów, co przyniosło Skarbowi Państwa ponad 2,3 mld zł. W tym roku poziom sprzedaży ma być nie niższy niż rok temu.

 

– Być może jest to sygnał, że nadchodzi boom inwestycyjny w Polsce. Sprzedaliśmy w 2014 r. łącznie około 1500 hektarów gruntów inwestycyjnych. Myślę, że Agencja jest jednym z największych podmiotów na rynku, który w swoim zasobie posiada najbardziej zróżnicowane i najbardziej atrakcyjne grunty inwestycyjne podkreśla Leszek Świętochowski, prezes ANR.

 

Świętochowski podaje przykład terenów we Wrześni, która ANR wniosła aportem pod nową inwestycję Volkswagena. Niemiecki koncern buduje w Wielkopolsce nową fabrykę będzie to największy zakład produkcyjny w Europie zajmujący się montażem samochodów dostawczych.

 

Wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi przekłada się na wzrost cen, co cieszy ANR. Agencja sprzedała w ubiegłym roku grunty na obrzeżach Warszawy w cenie przekraczającej 100 zł za metr kwadratowy.

 

Równie dobrze rozwija się rynek nieruchomości mieszkaniowych. Perspektywy na 2015 rok bardzo pozytywnie ocenia Marcin Nawrocki, członek zarządu Marvipolu.

 

– Dla Marvipolu będzie to zdecydowanie rok nieruchomości mieszkaniowych podkreśla Nawrocki. – Perspektywy biznesowe na pewno będziemy realizować projekt w ramach projektu Central Parku Ursynów. Tutaj warto się pochwalić –  jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, ponieważ na wszystkie etapy budowy mamy pełną dokumentację.

Nawrocki dodaje, że poza ponad 2,5-tysięcznym projektem w ramach Central Parku Ursynów spółka planuje w tym roku również rozpoczęcie kilku mniejszych inwestycji w Warszawie. Każda z nich będzie miała po ok. 100 mieszkań.

 

Wyróżnienie Finansista Roku 2014 przyznano również spółce Marvipol oraz prezesowi ANR Leszkowi Świętochowskiemu. Nagroda przyznawana jest przez tygodnik Gazeta Finansowa.

Symulacja kredytu hipotecznego

Na kanale Citi Handlowy na youtube.pl dostępny jest najnowszy komentarz specjalny ekspertó…

Porównania kredytów
Na kanale Citi Handlowy na youtube.pl dostępny jest najnowszy komentarz specjalny ekspertów z Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Jak co tydzień klienci banku mają dostęp do aktualnych tematów, prognoz i analiz rynków finansowych w Polsce i na świecie przygotowanych w formie krótkiego filmu.

 

W tym tygodniu Jacek Janiuk, Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego Citi Handlowy komentuje decyzję Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, zachowanie rynków po jej ogłoszeniu, a także zastanawia się co w dłuższej perspektywie ona oznacza. Wbrew oczekiwaniom większości analityków, Fed podtrzymał program skupu obligacji. Patrząc na reakcję rynków, decyzja ta była dużym zaskoczeniem. Spowodowała największy wzrost cen amerykańskich obligacji rządowych od 2011 roku. W przypadku akcji, pozwoliła w zdobyciu nowych szczytów przez indeks S&P500. Najmocniej zachowały się jednak rynki wschodzące – mówi Jacek Janiuk. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Fed podjął taką decyzję mówi: Oprócz uzasadnienia,że gospodarka amerykańska nie jest wystarczająco silna,aby program skupu zakończyć już teraz, przypuszczamy, że za tą decyzją mógłtakże staćmocny wzrost rentowności obligacji amerykańskich oraz osłabienie walut wielu krajów rynków wschodzących.

Video materiał dostępny na kanale Citi Handlowy na youtube.pl pod LINKIEM.

Za tydzień kolejny komentarz, tym razem Radosława Piotrowskiego, Analityka z Biura Doradztwa Inwestycyjnego Citi Handlowy.

Źródło: Citi Handlowy

Kalkulator wysokości rat

Porównywarka banków kredyty-pożyczki bankowe

KREDYT 5% PO RAZ PIERWSZY DLA WSZYSTKICH!Oprocentowanie pożyczki zaledwie 5% dla każdego Klienta – bez względu od tego czy bierzesz nową pożyczkę, czy przenosisz ją z innego banku
 • Swobodna suma – od 500 zł do 150 tys. zł bez zabezpieczeń.

 • Bez dodatkowych warunków – nie musisz otwierać konta ani kupić zabezpieczenia.

 • Tani kredyt gotówkowy porównanie

 • Zwrot wszystkich odsetek – jeśli spłacisz zobowiązanie w 6 miesięcy.

 • Wypłata środków nawet w 1 dzień.


Kredyt w Alior Banku możesz uzyskać bez wychodzenia z domu:


 • Złóż wniosek online.

 • Zadzwoni do Ciebie nasz doradca – nawet w 15 minut.

 • Wszelkie formalności zalatwisz w czasie 1 rozmowy.

 • Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Ciebie konto.


Możesz także skorzystać konsolidacji i zamienić wszelkie płatności za pożyczki i karty kredytowe w jedną niską ratę.


Sprawdź Tani kredyt gotówkowy porównanie

Najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator-kredyty mieszkaniowe

POŻYCZKA 5% PO RAZ PIERWSZY DLA KAŻDEGO!Oprocentowanie kredytu jedynie 5% dla każdego Użytkownika – niezależnie od tego czy bierzesz nową pożyczkę, czy przenosisz ją z innego banku
 • Swobodna kwota – od 500 zł do 150 tys. zł bez zabezpieczeń.

 • Bez dodatkowych warunków – nie musisz zakładać konta ani kupować zabezpieczenia.

 • Kredyty warszawa

 • Zwrot każdych odsetek – jeśli spłacisz pożyczkę w 6 miesięcy.

 • Wypłata środków nawet w 1 dzień.


Zobowiązanie w Alior Banku możesz otrzymać bez wychodzenia z domu:


 • Złóż wniosek online.

 • Zatelefonuje do Ciebie nasz doradca – nawet w 15 minut.

 • Wszystkie formalności zalatwisz w trakcie 1 rozmowy.

 • Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Ciebie konto.


Możesz także skorzystać konsolidacji i zastąpić wszelkie płatności za kredyty i karty kredytowe w jedną niską ratę.


Sprawdź Kredyt gotówkowy symulacja

Kredyt przez internet na dowód-kredyt refinansowany

POŻYCZKA 5% PO RAZ PIERWSZY DLA WSZYSTKICH!Oprocentowanie pożyczki tylko 5% dla każdego Kredytobiorcy – bez względu od tego czy bierzesz nową pożyczkę, czy przesuwasz ją z innego banku
 • Dowolna kwota – od 500 zł do 150 tys. zł bez zabezpieczeń.

 • Bez dodatkowych warunków – nie musisz otwierać rachunku ani kupować zabezpieczenia.

 • Kredyt gotówkowy symulacja

 • Zwrot wszystkich odsetek – jeśli spłacisz kredyt w 6 miesięcy.

 • Wypłata środków nawet w 1 dzień.


Kredyt w Alior Banku możesz dostać bez wychodzenia z domu:


 • Złóż wniosek online.

 • Zatelefonuje do Ciebie nasz doradca – nawet w 15 minut.

 • Wszystkie formalności zalatwisz w trakcie 1 rozmowy.

 • Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Ciebie konto.


Możesz również skorzystać konsolidacji i zamienić wszelkie płatności za pożyczki i karty kredytowe w jedną niską ratę.


Sprawdź Kredyt gotówkowy symulacja

Żołnierze, Straż Graniczna i Pożarna, policjanci, nauczyciele, pracow…

Porównanie kredytowe

Żołnierze, Straż Graniczna i Pożarna, policjanci, nauczyciele, pracownicy Służby Celnej i Więziennej oraz osoby zatrudnione w Administracji Publicznej mogą od dziś korzystać z Pilnej pożyczki Banku Millennium na uprzywilejowanych warunkach.

Specjalna oferta Pilnej Pożyczki dedykowana jest osobom z wybranych grup sektora publicznego, które potrzebują gotówki, a jednocześnie chcą uniknąć skomplikowanych formalności. Uprzywilejowane finansowanie obejmuje kwoty do 15 000 zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel. 

Z szybkiej i łatwej pożyczki mogą skorzystać służby mundurowe: Żołnierze, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Służba Celna i Służba Więzienna; Administracja Publiczna i nauczyciele. Do rozpoczęcia procesu weryfikacji wystarczy dokument potwierdzający zatrudnienie w wybranej grupie sektora publicznego i  dowód osobisty. Powyżej kwoty 15 000 zł wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu wypełnione przez pracodawcę.

Pilna Pożyczka dla wybranych grup sektora publicznego to:

niska miesięczna rata

elastyczny okres kredytowania nawet do 72 miesięcy

swobodny wybór dnia spłaty pożyczki

proste zasady, szybka decyzja, minimum formalności

Regulamin pożyczki dostępny jest na stronie banku. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach Banku Millennium SA oraz TeleMillennium pod numerem telefonu 801 331 331.

Źródło: Bank Millennium

Pożyczka bez bik